Çocuk Aile

Gelişim ve Eğitim Vakfı

2012 yılında bireysel olarak gerçekleştirdiğimiz gönüllü çalışmalarımızı bir dernek çatısı altında sürdürmeye karar vermemiz sonucu Çocuk Aile Gelişim ve Eğitim Derneği‘ni (ÇAGEDER), 2014 yılındada vakfımızı (ÇAGEV) kurduk.

Amacımız sağlıklı nesillerin oluşabilmesi için sağlıklı çocukların yetişmesinde ailelere ve çocuklara psikolojik ve pedagojik olarak yardımcı olmaktır.

Çalışma alanlarımızı aile ve çocukla ilgili proje yazımı, desteği, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, kurumsal eğitimler, seminerler ve grup çalışmaları oluşturmaktadır.

Daha Fazla Bilgi Alın.

 1. Uluslararası Bebek, Çocuk, Ergen Psikoloji Kongresi 2020 Online

http://bcepk.com

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız,

Bildiğiniz üzere ülkemiz ve dünyamız Covid-19 ile mücadelede. Hepimiz bir yandan kendimizi ve sevdiklerimizi koruma çabasındayken diğer yandan da güncel gelişmelerle yeni yaşam tarzımıza ayak uydurmaya çalışıyoruz.

Yeni yaşam tarzımızın bizi getirdiği noktada, 1.Uluslararası Bebek Çocuk Ergen Psikoloji Kongresi’ni 21-23 Ağustos 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirmeye karar verdik.

Dili Türkçe ve İngilizce olacak olan kongremizin, bebek çocuk ve ergen psikoloji ve psikiyatrisi alanında çalışan tüm meslektaşlarımıza hitap edebilmesi açısından konusunu geniş tuttuk ve temasını “Bebek Çocuk ve Ergenlerle Klinik Çalışmalarda Aileler” olarak belirledik. 

Her geçen gün değişen ve gelişen çağımızda sadece aile yapıları, çocuklara davranış biçimleri değil aynı zamanda çocukların psikolojik ya da psikiyatrik sorunsallarında da farklılık görmeye başladık. Tüm bunları alanımızın sahip olduğu geniş ekoller üzerinden düşünebilmek, tartışabilmek üzere sizleri kongremize davet ediyoruz.

Kongre düzenleme kurulu adına,

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi

Çocuk Aile Gelişim ve Eğitim Vakfı

 

Kongre Yeri. : Kongremiz online olarak gerçekleştirilecektir.

Kongre Dili : Kongre dili Türkçe ve İngilizce olacaktır. Konuşmalar alt yazı olarak çevirilecektir.

Katılım / Sunum Belgeleri :  Bildiri sunan her katılımcımıza sunum yaptığına dair “Sözel/ Poster Bildiri Sunumu Sertifikası”, sunum yapmayanlara ise “Kongre Katılım Sertifikası” verilecektir. Sertifikalar online olarak düzenlenip kongreden sonra mail adreslerine iletilecektir.

Bildirilerin Yayınlanması

Kongremizde sunulan bildiriler The International Journal of Human and Behavioral Science (https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijhbs), Çocuk ve Gelişim Dergisi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/cg) ve Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi (www.cogepder.org.tr) dergilerine gönderilebilir. Sunulan bildiriler dergide öncelikli olarak değerlendirilecektir. Ancak yayına gönderilen makaleler kongreden bağımsız olarak değerlendirilir.

Telefonla Randevu

0 507 077 8385

Vakıfla İletişim

cagevakfi@gmail.com

” Mesleki yetkinliğimizle ilgili bize iletilen sosyal sorumluluk taleplerini dil, din, ırk ayırt etmeksizin desteklemekteyiz.” 

ULUSLARARASI BEBEK ÇOCUK ERGEN PSİKOLOJİ KONGRE PROGRAMI

ULUSLARARASI BEBEK ÇOCUK ERGEN PSİKOLOJİ KONGRESİ ONLİNE 21-23 AĞUSTOS 2020 21 Ağustos 2020, Cuma (1.Gün)10:30-10:45Açılış SeramonisiPiyano Performansı  - Eylül Akçay10:45-12:00Açılış KonuşmalarıProf. Dr. Tamer Dodurka (İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü))Dr....

Gönüllü online psikolojik danışmanlık” süreci hakkında

Herkese Merhaba, Bildiğiniz üzere ülkemiz ve dünyamız Covid 19 ile mücadelede. Hepimiz bir yandan kendimizi ve sevdiklerimizi koruma çabasındayken diğer yandan da güncel gelişmelerle yeni yaşam tarzına ayak durmaya çalışıyoruz. Bazen de zorlanıyoruz… Bizler kısmi...

BCEPK | 1. Uluslararası Bebek Çocuk Ergen Psikolojisi Kongresi

http://bcepk.org 24 -21-23 Ağustos 2020 Online | Değerli Meslektaşlarımız, 1.Uluslararası Bebek Çocuk Ergen Psikoloji Kongresi  Bildiğiniz üzere ülkemiz ve dünyamız Covid-19 ile mücadelede. Hepimiz bir yandan kendimizi ve sevdiklerimizi koruma çabasındayken diğer...

Bize Ulaşın.

Çocuk Aile Gelişim ve Eğitim Vakfı